نام واحد : رحمان شقاقی

نام محصول : انواع ورقهای پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1717363
 • شماره مجوز : 63769
 • تاریخ مجوز : 04/03/1364
 • کد محصول : 25201210
 • شرح محصول : فیلم پلی اتیلن
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%