نام واحد : عبدالرحمن یوسفی

 • استان : فارس
 • شهر : خنج
 • نشانی شرکت : خنج جاده علا...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خنج جاده علا مرودشت -جامه شور
 • تلفن واحد : *******782جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالرحمن یوسفی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک

 • سریال مجوز : 2413972
 • شماره مجوز : 20197
 • تاریخ مجوز : 30/06/1384
 • کد محصول : 26951118
 • شرح محصول : بلوک دیواری
 • ظرفیت : 300,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%