نام واحد : شادمان مخزنتغییر نام ازنوراله مشهدی زاده

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : سپیدان شهرک...
 • تلفن شرکت : ****825جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سپیدان
 • تلفن واحد : ****823جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نوراله مشهدی زاده دهاقانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مخازن پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 2414014
 • شماره مجوز : 21284
 • تاریخ مجوز : 10/07/1384
 • کد محصول : 25201362
 • شرح محصول : مخازن پلاستیکی
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%