نام واحد : ماشاءاله ملک زاده

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیراز بلوار...
 • تلفن شرکت : ****822جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیرازبلوار امیر کبیر روبروی پلیس راه بوشهر عصر ایران کوچه3
 • تلفن واحد : ****822جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ماشاءاله ملک زاده
 • تلفن مدیر : ****822جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رول وکیسه نایلون

 • سریال مجوز : 2414083
 • شماره مجوز : 34379
 • تاریخ مجوز : 15/09/1385
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 1,375 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%