نام واحد : شرکت مجتمع سینا کاغذ نوین کنعان پارسه

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : شیراز 4 راه...
 • تلفن شرکت : ****821جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سپیدان - شهرک صنعتی سپیدان - قطعه 15 - بوک س
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هوشیار قهرمانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لمینت روکش پلاستیک انواع کاغذ جهت بسته بندی

 • سریال مجوز : 2414132
 • شماره مجوز : 19204
 • تاریخ مجوز : 29/04/1390
 • کد محصول : 25201252
 • شرح محصول : لمینت روکش پلاستیک
 • ظرفیت : 3,250 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%