نام واحد : پلاستیک سازی مدرن

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شریعتی خ...
 • تلفن شرکت : *****776جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا خ خواجه نصیرخ جامی فرعی گل یخ
 • تلفن واحد : ********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید خسروی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 1717380
 • شماره مجوز : 40302
 • تاریخ مجوز : 20/06/1386
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : مصنوعات پلاستیکی تزریقی
 • ظرفیت : 111 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%