نام واحد : حسین میر مطهری

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : جاده شیراز...
 • تلفن شرکت : ****481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده شیراز بوشهر 35 کیلومتری نبش روستای خیر آباد خان زنیان
 • تلفن واحد : ****481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین میر مطهری
 • تلفن مدیر : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رول نایلون از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 2414193
 • شماره مجوز : 26981
 • تاریخ مجوز : 01/09/1384
 • کد محصول : 25201516
 • شرح محصول : کیسه نایلون
 • ظرفیت : 1,125 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%