نام واحد : داریوش مصری

نام محصول : انواع ورقهای پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1717382
 • شماره مجوز : 66754
 • تاریخ مجوز : 08/04/1364
 • کد محصول : 25201210
 • شرح محصول : ورق پلاستیک
 • ظرفیت : 340 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%