نام واحد : بهرمان توسعه کارآفرین

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : شیرازبلوار...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شیرازروبروی فرودگاه زرقان
 • تلفن واحد : ****635جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا شاهیجانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک ازقطعات پلی استایرن انبساطی

 • سریال مجوز : 2414200
 • شماره مجوز : 14467
 • تاریخ مجوز : 07/04/1386
 • کد محصول : 25201721
 • شرح محصول : فوم پلی استایرن ضدآتش بلوک های ساختمانی
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%