نام واحد : محمدحسین دزفولی زاده

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ شهید رجائی...
 • تلفن شرکت : *****550جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ شهید رجائی خیابان ستاره پاساژ صاحب جمع
 • تلفن واحد : *****550جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدحسین دزفولیزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 1717389
 • شماره مجوز : 20098
 • تاریخ مجوز : 08/01/1390
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : مصنوعات پلاستیک تزریقی
 • ظرفیت : 665 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%