نام واحد : حسین آهسته

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : زرقان روستای...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زرقان روستای بند امیر روبروی گلزار شهدا
 • تلفن واحد : *******712جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین آهسته
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات پلاستیکی بادی

 • سریال مجوز : 2414267
 • شماره مجوز : 48299
 • تاریخ مجوز : 24/12/1385
 • کد محصول : 25201374
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی بادی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%