نام واحد : اله ورردی حسنی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : جاده آبعلی خ...
 • تلفن شرکت : ****734جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده آبعلی خ اتحاد خ 3 شرقی پ 16
 • تلفن واحد : ******734جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اله وردی حسنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 1717417
 • شماره مجوز : 30089
 • تاریخ مجوز : 24/06/1378
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : مصنوعات پلاستیکی تزریقی خ
 • ظرفیت : 340 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%