نام واحد : شاهین صفائی

نام محصول : سایر محصولات پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1717438
 • شماره مجوز : 7261
 • تاریخ مجوز : 20/06/1364
 • کد محصول : 25201410
 • شرح محصول : سایر محصولات پلاستیکی
 • ظرفیت : 18 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%