پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 10 از کل 10 نتیجه
حسین باقری نژاد 140412305 پسته پاک کنی کرمان 100 500 تن
بی بی اکرم میرهادی توران پشتی 140412305 پسته پاک کنی یزد 100 1,150 تن
گسترش صادرات جاویدان کرمان 140412305 پسته پاک کنی کرمان 100 5,000 تن
علی یار احمدی 140412305 پسته پاک کنی فارس 100 50 تن
محمد سینا معین 140412305 پسته پاک کنی کرمان 100 600 تن
بازرگانی پسته هادی 140412305 پسته پاک کنی کرمان 100 1,500 تن
رضا ناظری 140412305 پسته پاک کنی کرمان 100 1,500 تن
تولید و بسته بندی پسته فدک سروستان 140412305 پسته پاک کنی فارس 100 250 تن
روح الله پور شاه نظری 140412305 پسته پاک کنی کرمان 15 800 تن
علیرضا مهدویان 140412305 پسته پاک کنی یزد 2 1,000 تن