پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 58 نتیجه
مهدی کامرانی 1543412442 حلوا ارده اصفهان 100 200 تن
بهداد سروش 1543412442 حلوا ارده مرکزی 100 150 تن
سیمرغ طلایی آبنوس 1543412442 حلوا ارده خراسان رضوی 100 360 تن
صنایع غذایی نشاط آور یزد 1543412442 حلوا ارده یزد 100 300 تن
حلوا شکری عقاب 1543412442 حلوا ارده تهران 100 14,400 تن
حلواشکری آهو نشان 1543412442 حلوا ارده خوزستان 100 4,500 تن
تعاونی تولیدی پاکدل بهبهان 1543412442 حلوا ارده خوزستان 100 200 تن
مجتبی جواهری 1543412442 حلوا ارده اصفهان 100 1,500 تن
تولیدی فرآورده های غذائی اردکان 1543412442 حلوا ارده یزد 100 150 تن
تولیدی حلوا شکری زرین شمال 1543412442 حلوا ارده مازندران 100 2,000 تن
نگین تغذیه کیمیا 1543412442 حلوا ارده خراسان رضوی 100 2,300 تن
اصفهان شکلات 1543412442 حلوا ارده اصفهان 100 500 تن
محمدرضا دهقان طزرجانی 1543412442 حلوا ارده یزد 100 1,000 تن
تولیدی عقاب تیمره 1543412442 حلوا ارده مرکزی 100 500 تن
تعاونی تولیدی مواد غذایی ترخون امیر 1543412442 حلوا ارده البرز 100 500 تن
تعاونی تولید حلوا شکری سارنگ بهبهان 1543412442 حلوا ارده خوزستان 100 1,500 تن
محمد مهدی جنتی فیروزآبادی 1543412442 حلوا ارده یزد 100 800 تن
مجید آب حیات 1543412442 حلوا ارده یزد 100 150 تن
نخل و مرکبات جهرم 1543412442 حلوا ارده فارس 100 250 تن
سیمرغ طلایی کاشان 1543412442 حلوا ارده اصفهان 100 100 تن