پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه
شیرینی پزی جوانه گندم زرند 1543412474 قاووت کرمان 100 20 تن
تولیدی بازرگانی حلوا شکری شیررضا یزد 1543412474 قاووت یزد 100 255 تن
شهد حلال کریمان 1543412474 قاووت منطقه ویژه اقتصادی 100 40 تن
شرکت بازرگانی صداقت مهر آفرین 1543412474 قاووت تهران 100 11 تن
محمدرضا دهقان طزرجانی 1543412474 قاووت یزد 100 150 تن
حمیدرضا دهقانی طزرجانی 1543412474 قاووت یزد 100 20 تن
آرین یکتا بوتیا 1543412474 قاووت کرمان 100 120 تن
امین یوسفی 1543412474 قاووت کرمان 100 500 تن
فرجاد تجارت توس 1543412474 قاووت خراسان رضوی 100 50 تن
علی اصغر مرادی پور 1543412474 قاووت یزد 100 150 تن
حسن سرافراز اردکانی 1543412474 قاووت یزد 0 50 تن
سید حسین میربلوکی 1543412474 قاووت یزد 0 150 تن
بختیار افشار جهانشاهی 1543412474 قاووت کرمان 62 60 تن
شاهکار ارم پاک نام 1543412474 قاووت قم 0 50 تن
نرجس رشادی پور 1543412474 قاووت قم 0 50 تن
معجون گیاهی آویشن سبزواران 1543412474 قاووت جنوب کرمان 4 10 تن
آرین یکتا بوتیا 1543412474 قاووت کرمان 1 200 تن
شهد حلال کریمان 1543412474 قاووت کرمان 61 135 تن
صنایع کویر جوپار 1543412474 قاووت کرمان 0 250 تن
محبوبه محمدی ساغند 1543412474 قاووت یزد 3 300 تن