پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 844 نتیجه
ایران گلاب مرغوب - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,200 تن
قاسم کروبی 25201212 فیلم پلاستیکی تهران 100 2,019 تن
صنعتی مینو 25201212 فیلم پلاستیکی زنجان 100 250 تن
صنایع غذایی ایران ب م م 25201212 فیلم پلاستیکی مازندران 100 745 تن
صنعتی شاذ 25201212 فیلم پلاستیکی مرکزی 100 350 تن
صنایع گونی بافی وبسته بندی جسور 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 3,800 تن
شش ستاره ایران - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 700 تن
نوباف ایران 25201212 فیلم پلاستیکی البرز 100 400 تن
تولیدی بازرگانی بافت فرمهین 25201212 فیلم پلاستیکی مرکزی 100 3,500 تن
افرانخ تهران 25201212 فیلم پلاستیکی قزوین 100 150 تن
صنایع فروغ - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 7,500 تن
تعاونی تولیدی کفش گل مریم فریدن-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 820 تن
دولت مرادی 25201212 فیلم پلاستیکی تهران 100 32 تن
فخرآورتهران 25201212 فیلم پلاستیکی تهران 100 4,278 تن
فیروزه خراسان 25201212 فیلم پلاستیکی خراسان رضوی 100 234 تن
کارتن افق مشهد 25201212 فیلم پلاستیکی خراسان رضوی 100 4,500 تن
سهامی خاص گلبوی طوس 25201212 فیلم پلاستیکی خراسان رضوی 100 400 تن
پیچک تصویرتهران 25201212 فیلم پلاستیکی تهران 100 102 تن
حامد جعفری - پلاست وزین شکوهیه 25201212 فیلم پلاستیکی قم 100 1,822 تن
شرکت داروئی و آرایشی و بهداشتی مینو 25201212 فیلم پلاستیکی تهران 100 83 تن