پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 101 تا 120 از کل 844 نتیجه
کاشان نایلون - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 120 تن
تولیدی شیرینگ فیلم صدر - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 330 تن
عکاف زاده - حسین و حسن 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 90 تن
فضیله - محمد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 250 تن
صادقی - نعمت اله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,650 تن
محمودی دهنوی - عباس ومحمد واکبر وقدرت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 150 تن
سرجوقیان - کمال و جمال 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,750 تن
فضیله - علی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 800 تن
مکاری - احسان اله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 3,000 تن
فامیل دردشتی-منصوره و محمود و صفائی پیروز-نسرین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 462 تن
جهان صادرات - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,200 تن
جهان صادرات - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,200 تن
تولیدی بازرگانی رافع کویر - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,000 تن
یوسفی دستجردی - محمدرضاوعلیرضا واکبر 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 500 تن
کویرپلاستیک زفره - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 117 تن
صنعتی بازرگانی مارون صنعت تهران - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 22,500 تن
صنایع پلاستیک سازی ستاره ارمک - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 254 تن
حیدری - رضا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 130 تن
تولیدی صنعتی آسان پلاستیک اردستان-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 900 تن
سرجوقیان جوزدانی-کمال ومسعود وفرهادوفرشادوعرفان ومحمدحسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 3,000 تن