پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 121 تا 140 از کل 844 نتیجه
سرجوقیان جوزدانی-کمال ومسعود وفرهادوفرشادوعرفان ومحمدحسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن
هادی پور - مهرداد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 40 تن
جباری خوزانی - یداله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
ربانی بیدگلی- شاهرخ 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 800 تن
عبدالهی طادی - حسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن
حیدری - عبدالرضا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن
خرمی پور - مجتبی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,600 تن
شیخ دارانی - غلامرضا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 250 تن
شیخ دارانی - غلامرضا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
شیخ دارانی - غلامرضا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 175 تن
محمدی ده چشمه - رحیم و علی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 80 تن
زارع کتایونچه - رضا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 10 تن
طاهری - غضنفر و هاشمپور شهرضایی-صولت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,550 تن
طاهری - غضنفر و هاشمپور شهرضایی-صولت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 550 تن
طاهری - مظفر 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,800 تن
طاهری - مظفر 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 600 تن
اسماعیلی - حاج علی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 110 تن
آذین پلاست نطنز-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 100 تن
آذین پلاست نطنز-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
ذاکری - سعید 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 40 تن