پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 141 تا 160 از کل 844 نتیجه
فضیله - مرتضی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 150 تن
حیدری - خداکرم 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 150 تن
طراحان - یداله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 400 تن
مولائی - ابراهیم 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 160 تن
تولیدی وصنعتی نیک پلاستیک-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 800 تن
تولیدی وصنعتی نیک پلاستیک-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 200 تن
امان اللهی - رضا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 30 تن
فلاطوری-ایرج 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن
آغا میرصادقی - اشرف 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 360 تن
حیدری رامشه - حسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 150 تن
صدرا پلاستیک امین-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 550 تن
حیدری رامشه - صدیقه 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 250 تن
پلاملامین کاشان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,350 تن
آزادی-اکبر 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 610 تن
مومنی - سعیده 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 180 تن
یادمان کالا مکمل بهره برداری - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 372 تن
طبائیان - سید شهرام و براهیمی - سهیلا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 440 تن
سپید پلاست سپاهان-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,800 تن
پلاستیک سازی دانه ریز ارمک-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 400 تن
سیم جو-محمد جواد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,100 تن