پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 161 تا 180 از کل 844 نتیجه
رجائیان-فتحعلی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 400 تن
موسوی فر-سید حسن 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 350 تن
تعاونی پلاستیک فجر گلپا-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 600 تن
ارژنگ پلاستیک کاشان-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 400 تن
خادمیان-حسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 250 تن
خادمیان-حسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 100 تن
پلاستیک سازی ارس باران نوید-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن
علیشاهی-مرجان وسلجوقیان-محمد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 2,700 تن
علیشاهی-مرجان وسلجوقیان-محمد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 500 تن
یاوری-مسعود 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 250 تن
تولیدات همگرا سپاهان-شرکت0 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 75 تن
تولیدات همگرا سپاهان-شرکت0 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 75 تن
صدف پلاستیک آپادانا-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 850 تن
پلاستیک زمرد کویر-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 600 تن
صفری میرقلعه-مهران و مهدی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن
پلاستیک سازی جهان صادرات ارمک-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,800 تن
تعاونی تولیدی طیب زاده فریدن-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 200 تن
عسگری-رحمت اله و موسوی زاده-یداله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 200 تن
صنایع پلاستیک فریدن-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 200 تن
دادرس خالدی-نعمت اله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 400 تن