پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 181 تا 200 از کل 844 نتیجه
دادرس خالدی-نعمت اله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 360 تن
جالیز پلاستیک-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 2,200 تن
جالیز پلاستیک-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن
موسویان-سیدحسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,500 تن
تولید مصنوعات پلاستیکی شبنم فریدن-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 250 تن
آرین پارس رومینا-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 100 تن
جعفرزاده لتحری-احمد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,300 تن
تولیدی صنعتی پارت پلاست کویر-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 250 تن
امیری - مصطفی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 735 تن
عرشی-سعید 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 200 تن
پدرام-ایمان 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 760 تن
تعاونی پلاستیک صنعت بیستون-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 420 تن
موسوی مقدم-سیدولی اله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 170 تن
طبائیان-سیدمحمدرضا 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 525 تن
فضیله-مجید 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,000 تن
بکی-سرور 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 135 تن
پرورده-روح اله و جلیل 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 350 تن
پرورده-روح اله و جلیل 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,000 تن
افرنگ شیمی-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 225 تن
حیدری-خداکرم 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 200 تن