پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 41 تا 60 از کل 844 نتیجه
کیمیا پلاست تبریز 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 1,050 تن
میرمحمد وحیدپاکدل 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 170 تن
ایوب قشوچی برق 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 50 تن
محمدرضاوعلیرضاکلاقیچی 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 500 تن
محمودنیازمند بناب 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 200 تن
حسن شهبازی 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 200 تن
پتروفیلم تبریز 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 300 تن
مروتعلی صبوری 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 180 تن
آناپلاست تبریز 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 200 تن
شرکت توران پلاستیک سراب 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 120 تن
بهمن جمشیدی آفکند 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 200 تن
شرکت لاله پلاست آذر 25201212 فیلم پلاستیکی آذربایجان شرقی 100 1,300 تن
رشیدی پور لتحری -غلامعلی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 128 تن
رجالی - سیداحمد ومهدی ونرگس السادات وکلاهدوزان-ایران 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 205 تن
رجالی - سیداحمد ومهدی ونرگس السادات وکلاهدوزان-ایران 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
سلیمانی - جعفر 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 130 تن
شیربهائیان - اکبر 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,068 تن
شانه ساز زاده -حسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,020 تن
شاه علی - اصغر 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 120 تن
عمرانپور - عبدالحسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 235 تن