پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 61 تا 80 از کل 844 نتیجه
مرتضوی نژاد - سید محمد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,031 تن
بسپار صنعت نطنز - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 700 تن
بسپار صنعت نطنز - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن
تعمیری نطنزی - جواد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 200 تن
پلاستیک مدرن بیدگل - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 200 تن
پلاستیک مدرن بیدگل - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,200 تن
برنا پلاستیک سپاهان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 3,600 تن
پوستین دوز - حسین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 290 تن
قرقره پیچ اصفهان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 110 تن
قرقره پیچ اصفهان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 890 تن
قرقره پیچ اصفهان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 318 تن
خطیب - مهین 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 180 تن
مکاری - احسان اله 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 400 تن
تعاونی تولیدی پیشرو پلاستیک فتاح-شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,500 تن
گلبرگ پلاستیک کاشان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 2,100 تن
گلبرگ پلاستیک کاشان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 100 تن
همسایگان - کورش و عموهادی-کیوان و مهدی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 240 تن
گلابدار - رسول 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
نایلون زمان گلپایگان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 865 تن
درخشان پلاستیک رامشه - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 300 تن