پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 81 تا 100 از کل 844 نتیجه
دهقانی - محمد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 60 تن
کریم - عباس 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 2,850 تن
مهر نور - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 184 تن
صنایع پلاستیک وصال اخوان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
صنایع پلاستیک وصال اخوان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 63 تن
صنایع پلاستیک وصال اخوان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,204 تن
سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 344 تن
پلاسوزیان - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 75 تن
شمس - محمد 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
تعاونی تولیدی وچاپ تصویران - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 0 300 تن
راه جو - محمدتقی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 83 تن
راه جو - محمدتقی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
کرباسی زاده اصفهانی - محمد علی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 50 تن
اسدی - مجتبی و بابایی-قربانعلی 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 140 تن
یادمان کالا - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 100 تن
یادمان کالا - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,900 تن
تولیدی نرمینه پلاستیک - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 500 تن
نادری درشوری - محمدحسن 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 280 تن
رفیعی - عباس 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 900 تن
تولیدی وصنعتی مارال موکت - شرکت 25201212 فیلم پلاستیکی اصفهان 100 1,000 تن