پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 2021 نتیجه
عباس حاج علیزاده کوچک 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 100,000 عدد
زرین فوم نصر 26951119 بلوک سقفی خراسان رضوی 100 985,000 عدد
چراغعلی کلهر چگینی 26951119 بلوک سقفی قزوین 100 30,250 عدد
سقف بناب 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 250,000 عدد
سازمان بنیاد بتن آذر آبادگان ایران واحد شماره دو 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 300,000 عدد
سازمان بنیاد بتن ایران واحد شماره یک 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 880,000 عدد
علی پاکی عین الدین 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 150,000 عدد
اربعلی حاج نظری هریس 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 450,000 عدد
پیشتازان تبریز 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 1,000,000 عدد
علی پاشازاده خسروشاهی 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 150,000 عدد
صادق فایندعلیپوری 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 300,000 عدد
امیرکریمی -سهراب 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 200,000 عدد
تولید مصالح ساختمانی اتحادبناب 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 1,000,000 عدد
بتن پیشرو 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 600,000 عدد
رحمان رحیمی 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 200,000 عدد
صفرلطفی 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 220,000 عدد
فرهادمعبودی 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 400,000 عدد
داودطالب نژاد 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 300,000 عدد
علی شهریاروکیلی هروی 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 315,000 عدد
ناصرخدادوست 26951119 بلوک سقفی آذربایجان شرقی 100 350,000 عدد