پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 2169 نتیجه
املاح معدن کرمان 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه کرمان 100 132,000 تن
حمیدرضا علی بیک لی 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه قم 100 967,000 تن
پرویزوجمشید ورامین عبدالهی 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 60,000 تن
اوسیق خالافیانس 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 250,000 تن
سنگ ریزه 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 44,000 تن
تل ماسه 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 500,000 تن
سرام 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 200,000 تن
قره قوم مرند 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 200,000 تن
خداویردی علیپور 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 50,000 تن
فیال بتن سازه 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 100,000 تن
عبداله مقدسی قزلجه 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 80,000 تن
آراز قوم جلفا 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 80,000 تن
سهندماسه 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 110,000 تن
سالار مهین الهویردی زاده 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 80,000 تن
تعاونی 1202شن وماسه 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 32,000 تن
عباسعلی حاجی آقازاده وبیوک غلام زاده 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 120,000 تن
حمیدصلای رنجبری 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 120,000 تن
کریم صادقیان 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 140,000 تن
جلیل پناهی آذر 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 100,000 تن
اسمعیل احمدیان 26991451 شستشو ودانه بندی شن وماسه آذربایجان شرقی 100 100,000 تن