پیشرفت فیزیکی بین 0تا100درصد
تاریخ مجوز بین 1334تاآخر 95(بانک اطلاعاتی تا آخر اسفند 1397 به‌روز رسانی شده است)
نام واحد کد محصول نام محصول استان پیشرفت ظرفیت واحد
نتایج 1 تا 20 از کل 240 نتیجه
آیلار پوشینه شایا 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف زنجان 100 26,000 عدد
منسوجات زند طب 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف مرکزی 100 1,470,000 عدد
تعاونی دیبای عافیت 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 10,000 عدد
زرین سحر 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 4,000 عدد
اعظم رنجبر 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف اردبیل 100 5,000 عدد
ثریا سبک خیز 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 2,500 عدد
سیما بیاتی 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 5,000 عدد
تعاونی مهرافروز دوزان جنوب 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 10,000 عدد
زیبا کاران اکسین 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 7,000 عدد
ناهید صابری 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 10,000 عدد
ترمه شیک پوشان 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 5,000 عدد
تعاونی تولید پوشاک ستایش 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 10,000 عدد
تعاونی سالار سربلند طبس 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خراسان جنوبی 100 120,000 عدد
سرای فرهنگ ایمان 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 5,000 عدد
حیات گستر بروجرد 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف لرستان 100 2,000 عدد
لیلا خسروی 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف لرستان 100 5,000 عدد
شرکت فدک بام زاگرس 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف چهارمحال و بختیاری 100 6,000 عدد
تولیدی مهر طاهر دوخت بهبهان 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 5,000 عدد
قمر امامی 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف لرستان 100 10,000 عدد
مینو امیدی 3311413570 انواع پوشش و لباس بیمارستانی یکبار مصرف خوزستان 100 2,000 عدد