نام واحد : صنایع گونی بافی وبسته بندی جسور

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : شبستر-ج...
 • تلفن شرکت : ***********047جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شبستر-ج تبریزشهرک سرمایه گذاری خارجی
 • تلفن واحد : ***********047جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک سرمایه گذاری خارجی

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1121424
 • شماره مجوز : 29487
 • تاریخ مجوز : 24/12/1383
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 3,800 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%