نام واحد : نوباف ایران

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر14ج قدیم کرج گرمدره خ تاجبخش ک مسجدالزهرا
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد ریسمانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1701479
 • شماره مجوز : 368839
 • تاریخ مجوز : 10/12/1356
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلی اتیلن
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدسایرمنسوجات طبقه بندی نشده درجای دیگر(1729)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%