نام واحد : تولیدی بازرگانی بافت فرمهین

 • استان : مرکزی
 • شهر : فراهان
 • نشانی شرکت : تهران - خ...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فراهان-شهرک صنعتی فرمهین
 • تلفن واحد : ********337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید کبیر جباری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فرمیهین

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 3106084
 • شماره مجوز : 27386
 • تاریخ مجوز : 30/09/1390
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : اماده سازی وریسندگی الیاف نساجی بافندگی منسوجات(1711)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%