نام واحد : صنایع فروغ - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : ****572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی پایگاه هشتم شکاری خ 6 پ 2
 • تلفن واحد : ****572جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حاجیان-محمدرضا
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک پایگاه هشتم

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1304164
 • شماره مجوز : 32067
 • تاریخ مجوز : 23/01/1385
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش(19)
 • گروه 4 رقمی : دباغی وپرداخت چرم(1911)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%