نام واحد : تعاونی تولیدی کفش گل مریم فریدن-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فریدن
 • نشانی شرکت : داران خ جلال...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 395متری غرب میدان کاوه داران-جاده داران بوئین میاندشت عمق100
 • تلفن واحد : ********037جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا محمدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1326566
 • شماره مجوز : 52828
 • تاریخ مجوز : 08/12/1386
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 820 تن
 • گروه 2 رقمی : دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش(19)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع کفش(1920)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%