نام واحد : دولت مرادی

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1752303
 • شماره مجوز : 68094
 • تاریخ مجوز : 15/10/1375
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : نایلون پلی اتیلن فیلم
 • ظرفیت : 32 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت خمیرکاغذ-کاغذومقوا(2101)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%