نام واحد : فخرآورتهران

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : میدان شوش اول...
 • تلفن شرکت : *********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس ابادبلوارسروستان خ گلسرخ11و13
 • تلفن واحد : ******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قدرت فخری کیوج
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1754356
 • شماره مجوز : 68733
 • تاریخ مجوز : 20/11/1381
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلی اتیلن نایلون
 • ظرفیت : 4,278 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرکالاهای کاغذی ومقوایی(2109)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%