نام واحد : فیروزه خراسان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد - ج سنتو...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - ج سنتو ک 8 - جنب شرکت فرش مشهد تل :27-62042
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : 1
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1905822
 • شماره مجوز : 5-177
 • تاریخ مجوز : 07/11/1374
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 234 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%