نام واحد : کارتن افق مشهد

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهدچهارراه...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد -شهرک صنعتی طوس فازیک روبروی خوشگوار
 • تلفن واحد : ******541جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس توکلی نیا
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1906102
 • شماره مجوز : 20319
 • تاریخ مجوز : 28/04/1386
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%