نام واحد : قاسم کروبی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : **********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سیناخ 26 بوستان خ 12
 • تلفن واحد : **********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1717912
 • شماره مجوز : 68751
 • تاریخ مجوز : 29/08/1385
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : تیوپ ازجنس پلی اتیلن فیلم
 • ظرفیت : 2,019 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%