نام واحد : شرکت داروئی و آرایشی و بهداشتی مینو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر10 ج...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر10 ج مخصوص کرج
 • تلفن واحد : ********445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلم پلاستیکی

 • سریال مجوز : 1714009
 • شماره مجوز : 1411
 • تاریخ مجوز : 19/01/1342
 • کد محصول : 25201212
 • شرح محصول : فیلم پلاستیکی مخصوص بسته
 • ظرفیت : 83 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%