نام واحد : حبیب اله امانی

 • استان : فارس
 • شهر : لارستان
 • نشانی شرکت : روستای ده...
 • تلفن شرکت : ******781جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "فاز 2، شماره تماس:09177810588"
 • تلفن واحد : ********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حبیب اله امانی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لار

نام محصول : پنبه (کشاورزی)

 • سریال مجوز : 350226000000
 • شماره مجوز : 65983
 • تاریخ مجوز : 25/09/1393
 • کد محصول : 111512368
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -111
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%