نام واحد : سید علی علوی

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : جاده شوشتر...
 • تلفن شرکت : ********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده شوشتر -سه راهی فضیلی -بعد از شهر چغامیش-ذرت خشک کنی علوی
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید علی علوی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

 • سریال مجوز : 350312000000
 • شماره مجوز : 06-42755
 • تاریخ مجوز : 17/10/1393
 • کد محصول : 140512306
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%