نام واحد : محمدرضا چوپانی نژاد

 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • نشانی شرکت : جاده قدیم...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده قدیم اهواز نرسیده به شهرک آب محک
 • تلفن واحد : ********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا چوپانی نژاد
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گندم پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس)

 • سریال مجوز : 350160000000
 • شماره مجوز : 18253 - 06
 • تاریخ مجوز : 05/05/1394
 • کد محصول : 1531412331
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%