نام واحد : بی بی اکرم میرهادی توران پشتی

 • استان : یزد
 • شهر : خاتم
 • نشانی شرکت : خیابان سعدی-...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : انتهای ناحیه صنعتی-فاز دوم-جنب منبع آب ناحیه صنعتی
 • تلفن واحد : ********035جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بی بی اکرم میرهادی توران پشتی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی مروست

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 350167000000
 • شماره مجوز : 43913
 • تاریخ مجوز : 05/10/1395
 • کد محصول : 140412305
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,150 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%