نام واحد : خدایار رضائی نسب

 • استان : فارس
 • شهر : زرین دشت
 • نشانی شرکت : روستای خلیل...
 • تلفن شرکت : ********073جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "قطعه 17، بلوک ف، شماره تماس:09178314557"
 • تلفن واحد : ********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی حاجی آباد زرین دشت

نام محصول : پنبه پاک کنی

 • سریال مجوز : 350192000000
 • شماره مجوز : 54870
 • تاریخ مجوز : 13/08/1397
 • کد محصول : 140412302
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"
 • گروه 4 رقمی : -140
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%